poslanstvo

Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske je bilo ustanovljeno leta 1953. Delujemo na območju trinajstih Severno Primorskih občin. Izvajamo posebne socialne  programe namenjene osebam z izgubo sluha (gluhim, naglušnim, gluhoslepim, osebam s polževim vsadkom). Imamo status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva in status invalidske organizacije.

Izguba sluha  je ena najtežjih oblik invalidnosti. Čeprav je navzven nevidna prizadene človeka prav na eni izmed temeljnih človekovih potreb, to je komunikaciji. Dejstvo, da nekdo ne sliši, se najbolj pozna pri njegovem razvoju jezika in govora, kar predstavlja tudi najhujšo posledico gluhote in tudi naglušnosti. To je otežkočena komunikacija. Zaradi komunikacijske ovire, prihaja do slabšega razumevanja tako govorjene, kot tudi pisane besede. Posledica tega je težka vključenost v širšo – slišečo družbo, zelo nizka izobrazbena raven in temu primerna zaposlitvena mesta ter pogosto celo odrinjenost na rob družbe.