Projekt Las V OBJEMU SONCA

Projekt LAS V objemu sonca:

Vzpostavitev digitalne baze izdelkov in pričevanj oblikovalca Oskarja Kogoja

»Oskar Kogoj – življenje in delo«

Projekt LAS »Vzpostavitev digitalne baze izdelkov in pričevanj oblikovalca Oskarja Kogoja« je bil skladno z odločitvijo Upravnega odbora LAS V objemu sonca umeščen kot projekt LAS v Strategijo lokalnega razvoja LAS V objemu sonca konec maja 2021. Usmerjen je v ohranjanje naravnih danosti okolja, naravne vrednote, biotsko raznovrstnost ter kulturno dediščino za trajnostni (turistični) razvoj območja LAS. Umetnik Oskar Kogoj je eden od slovenskih najvidnejših (industrijskih) oblikovalcev sodobnega časa in je danes širši javnosti poznan predvsem kot oblikovalec dekorativnih izdelkov, ki jih promovira prodajna galerija v Mirnu. Umetnikov opus del obsega precej širši spekter oblikovanja. Njegova dela so kot pomemben del zgodovine oblikovanja in vsakdanjega življenja prepoznale ustanove, ki se ukvarjajo s hrambo in prezentacijo premične (kulturne) dediščine, torej muzeji in galerije, doma in po svetu, saj se je šolal, poučeval, deloval in bil nagrajen tudi v mednarodnem prostoru. Skupen oz. zaključen fond njegovih del zaenkrat ne obstaja.
Glavni namen projekta LAS je vzpostavitev inovativne digitalne baze izdelkov in pričevanj priznanega umetnika Oskarja Kogoja. Eden glavnih ciljev je zbrati čim več podatkov o življenju in delu Oskarja Kogoja (o izdelkih, ki niso del prodajnega programa partnerja), da se strokovni in širši javnosti predstavi njegovo vsestransko udejstvovanje ter tako prek njegovega poustvarjanja zapuščine prednikov preda umetnikovo znanje zanamcem. Po končanem projektu bodo vse baze podatkov digitalne zbirke, izdelki, bibliografija in pričevanja umetnika na razpolago širši javnosti. 
Projekt bo potekal v treh fazah, od tega bo v prvi fazi pripravljen in izdelan popis umetnikovih del (izdelkov), ki bodo vključevala avtorjevo identifikacijo in interpretacijo izdelkov, inventarizacijo, iskanje lokalnih proizvajalcev ter testiranje izdelkov za pridobitev certifikata. Druga faza bo v večjem delu zajemala zbiranje in beleženje pričevanj umetnika ob pomoči snemanja intervjujev in krajših avdio-video predstavitev izdelkov, urejanje gradiva za izdajo knjige, snemanje in pripravo filma ter vzpostavitev bibliografije umetnika.V zadnji fazi projekta bodo strokovni in širši zainteresirani javnosti predstavljeni doseženi rezultati: 
INVENTARNA KNJIGA  – popis izdelkovpridobljen CERTIFIKAT umetnikovih izdelkov, KRATEK DOKUMENTARNI IZOBRAŽEVALNI FILM (prilagojen ljudem s posebnimi potrebami), KNJIGA, ki bo govorila o življenju in delu Oskarja Kogoja, pripravljen in predstavljen bo nov program kot »potujoča bibliografska zbirka« Oskarja Kogoja v okviru Goriške knjižnice ter predstavljeni VODENI OGLEDI GALERIJE S PREDSTAVITVIJO OBLIKOVALCA OSKARJA KOGOJA.
Glavni cilj projekta je implementacija Kogojevega koncepta oblikovanja in tehnoloških inovacij, možnost razvijanja potencialov, idej in prenosa znanja, dvig kakovosti življenja in možnost razvoja novih poslovnih in turističnih priložnosti, ki se navezujejo na ohranjanje (kulturne) dediščine.
Povezave:
http://www.eu-skladi.si
http://www.las-vobjemusonca.si
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija

Povezava do izobraževalnega filma “Oskar Kogoj, od ideje do izdelka”

Vodilni partner: LAS V objemu sonca
Partnerji:
Galerija Oskar Kogoj Nature Design Katjuša Kogoj Mužina s.p.,
Turizem Miren – Kras,
Goriška knjižnica Franceta Bevka,
Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske
Celotna vrednost projekta: 85.405,45 EUR
Sredstva ESRR: 82.928,53 EUR
Lastna sredstva: 66.342,82 EUR
Začetek operacije: 1. junij 2021
Zaključek operacije: 30. junij 2023